Hovedsiden

Produkter

Fargekart

Om bedriften

Kontakt

         
 
 
Mosen (Kvitkrullen) vokser i store områder av Østerdalen
 
Mosen plukkes for hånd
 
Norske Moseprodukter AS ble stiftet i 1979 og har sitt
8.000 m² store produksjonsanlegg i Rendalen kommune.


Rendalen kommune er Sør-Norges største kommune på i alt 3.200 km² med beliggenhet midt mellom Oslo og Trondheim. Plukking foregår for hånd over hele Østerdalen, - et areal på ca. 15.000 km². Våre råstoffleverandører, i alt ca. 100 personer, vet å ta vel vare på miljøet.
Norske Moseprodukter AS startet sin nåværende virksomhet i 1984 og er en av Østerdalens største eksportbedrifter. Dekorasjonsmose eksporteres til store deler av verden, med Sentral-Europa og Skandinavia som det største markedet.

Råstoffet vi benytter har hatt mange forskjellige markedsnavn, men det korrekte latinske navnet er cladonia stellaris og det norske navnet kvitkrull.
Naturlig, viltvoksende kvitkrull (lav) fra norske skog- og fjellområder har vært brukt til dekorasjoner i hundrevis av år.
Navnet mose blir heretter brukt på kvitkrull og lav da dette er det lokale navnet som brukes på produktet. I vår tid brukes mose til langt mer enn kranser. I takt med denne utviklingen har Norske Moseprodukter AS lagt vekt på å utvikle et dekorasjonsmateriale som gir rom for friere utfoldelse i form og farger enn ubearbeidet mose.
Vi høster mosen i de store skogsområdene i Østerdalen og en miljøvennlig og forsiktig utnyttelse er svært viktig. Skogbunnen er sårbar og derfor etterlater vi oss så få spor som mulig.

Mosen blir bearbeidet for å holde seg myk og er derved behagelig å jobbe med. Likevel bør man merke seg at ved lavere relativ fuktighet enn 50% blir mosen hard, men mykner igjen så snart den relative luftfuktigheten øker.

Ved lagring bør mosen oppbevares på kaldt lager eller i kjellerrom. Bearbeidingsprosessen foregår uten bruk av giftige kjemikalier eller andre farlige eller forurensende stoffer. Behandlingen virker dessuten brannhemmende på mosen. Dusjes mosen ofte med vann vil selvfølgelig denne behandlingen bli dårligere etter hvert, før effekten til slutt kan bli helt borte.
SINTEF, Norges Branntekniske Laboratorium, har testet antenneligheten på mosen etter behandling med følgende resultat: "Mosen ble ikke antent med antennelseskilde tilsvarende en fyrstikkflamme".

Adresse:

Norske Moseprodukter AS
Åkrestrømmen
2485 Rendalen

Tlf. (+47) 62 46 91 03
Faks. (+47) 62 46 92 50
E-post: post@mose.no

Norske Moseprodukter's anlegg i Rendalen
 
Vi farger og bearbeider mosen
 
Farget mose kan brukes til så mangt